Семинар Мариелы Саметбанд и Гижермо Баррионуево 17-21.12.2015

Кресты


Отзеркаливание

Украшения

Барриды

Интерпретируем Д’Арьенцо